ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Diabetik Retinopatinin Etyopatogenezi ve Risk Faktörleri
Seha Özden 1, Haluk Esgin 2
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Department of Ophtalmology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey
Pages : 143-152

Viewed : 1658
Downloaded : 508