ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Değişik Glukoz Konsantrasyonlarının Eritrosit Arginaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
Aydın Akgün 1, Erol Çakır 1, Şendoğan Gülen 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 77-81

Viewed : 2614
Downloaded : 809