ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Hodgkin Hastalığında P53 ve Bcl-2 Proteini Sıklığı ve Klinik Verilerle İlişkisi
Selçuk Bilgi 1, Muzaffer Demir 2, Latife Candan 3, Özden Vural 4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B. D.
3T. Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, EDİRNE
4T. Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, EDİRNE
Pages : 97-101

Viewed : 2726
Downloaded : 749