ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Radius Başı Kırıklıklarında Tedavi Sonuçlarımız
Hakan Gürbüz 1, Halim Demiral 2, Aral Hakgüder 3, Osman Uğur Çalpur 1
1Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 103-108

Viewed : 3057
Downloaded : 855