ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Kent Tipi Bir Sağlık Ocağında Yazılan Reçetelerin İncelenmesi
Tayyar Şaşmaz 1, Resul Buğdaycı 1, A. Öner Kurt 1, Hanife Tezcan 1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
Pages : 273-278

Viewed : 1234
Downloaded : 341