ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Kafa Travmalarının Teşhis, Bakım ve Tedavisindeki Gelişmeler
S. Çobanoğlu 1, N. Demircan 2, B. Uçar 3, C. Kuday 4, F. Soran 5
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirorji Anabilim Dalı
2GATA-Hayardarpaşa Askeri Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
3Edirne Devlet Hastanesi Nöroşirürji Servisi - Edirne
4Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşürji Anabilim Dalı
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirorji Anabilim Dalı
Pages : 57-76

Viewed : 2546
Downloaded : 963