ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Karaciğer Arter Variasyonları Üzerinde Anatomik Araştırmalar
M. Yakup Tuna 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü
Pages : 89-96

Viewed : 1896
Downloaded : 528