ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bir Tbc Tiroidit Vakası *
S. Okay 1, Ş. Berkarda 2, G. Özbay 2, A. Tuğrul 2, M. Tuğrul 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Edirne
Pages : 161-163

Viewed : 877
Downloaded : 218