ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Kına ve Dermatofitler
Suat Vural 1, Abdullah Akın 1, Mualla Partal 2, Ülkü Doğan 2
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Parazitoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü

Viewed : 456
Downloaded : 306