ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Otoimmünite Olayı ve Karaciğer Lezyonları Arasındaki İlişkiye Dair
Osman Yılmaz 1
1Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Bölümü, Fatih-İstanbul

Viewed : 756
Downloaded : 284