ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Koroner Arterlerin Köken Anomalileri
Melih Tahsinoğlu 1
1Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Bölümü Başkanı, Fatih-İstanbul

Viewed : 588
Downloaded : 236