ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Eritrosit Membranındaki Bakteriel Antijenle Değişikliklerin Eritrofagositoz Olayına Etkisi
Coşkun Özsaraç 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul

Viewed : 859
Downloaded : 253