ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Yaşlılıkta Mezenter Lenf Düğümlerinde Görülen Değişiklikler İle T ve B Lenfosit Oranları
Ahmet Gökçel 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Keywords :

Viewed : 187
Downloaded : 63