ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Üç Farklı HRT Protokülünün Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi
M. Ali Yüce 1, Turgut Yardım 1, Faruk Yorulmaz 2, Metin Kurtul 1, Cenk Sayın 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.
3Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Trakya Univeristy, Edirne, Turkey
Pages : 47-52
Viewed : 1611
Downloaded : 405