ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Doku Arginaz Aktivitesi
Selma Süer Gökmen 1, Yener Yörük 2, Faruk Yorulmaz 3, Şendoğan Gülen 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.
Pages : 9-12
Viewed : 2258
Downloaded : 684