ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Nitrik Oksit'in Kardiovasküler Sistem Üzerindeki Etkileri
Gülizar Atmaca 1, Selva Mert 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 255-264
Viewed : 1907
Downloaded : 530