ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bazal Hücreli Epitelyomanın Ultrastrüktürel Yönden İncelenmesi
Memduh Altaç 1, Memduh Altaç 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 43-55
Viewed : 2088
Downloaded : 501