ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Hipertiroidide Serum Kalsiyum ve Serum Fosfor Düzeyleri, Klirensleri ve Tubuler Geri Emilmelerinin İncelenmesi
G. Özbay 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Edirne
Pages : 20-34
Viewed : 2339
Downloaded : 677