ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bazı Ağır Metal Tuzlarının Elastoliz Üzerine Etkileri
Ahmet Aker 1
1Edirne Tıp Fakültesi, Biokimya Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 160-172
Viewed : 2578
Downloaded : 851