ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Eritrosit Membranındaki Bakteriel Antijenle Değişikliklerin Eritrofagositoz Olayına Etkisi
Coşkun Özsaraç 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 70-88
Viewed : 2849
Downloaded : 906