ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Nöromüsküler İletide Kanamisin - Kalsiyum Etkileşmesi
İsmet Dökmeci 1, Necdet Doğan 2, Güner Ulak 3, Bigüm Çakırcıoğlu 4
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Departments of Oral and Maxillofacial Surgery Anatomy, Gülhane Military Medical School, Ankara
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Kürsüsü, Ana Bilim Dalı Diyarbakır
4Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Pages : 89-97
Viewed : 1446
Downloaded : 358