ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Heterotopik Kalp Nakilleri : 19 Olgunun İrdelenmesi
Bülent Arman 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp, Akciğer ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Pages : 166-179
Viewed : 2645
Downloaded : 760