ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Comparison of the Thermal Welding Technique and Cold Dissection for Pediatric Tonsillectomy
Hüsamettin Yaşar 1, Haluk Özkul 1, Ayşegül Verim 1
1Department of Otorhinolaryngology, Vakıf Gureba Hospital, İstanbul
Pages : 326-330

Abstract

Objectives: To compare the thermal welding technique (TWT) with cold dissection (CD) for pediatric tonsillectomy.

Patients and Methods: Fifty consecutive children with chronic tonsillitis and/or upper airway obstruction were alternately assigned to the TWT or CD group. Age, gender, operation time, intraoperative hemostasis method, early postoperative pain, time to regain normal diet, and extent of healing of the tonsillar fossa on the tenth postoperative day were evaluated.

Results: Thermal welding technique was significantly better than CD with regard to intraoperative hemostasis (p=0.0001). The mean time to regain normal diet was significantly shorter in the TWT group compared to the CD group (p=0.015); however, this difference was not clinically relevant. There were no statistically significant difference between the groups in early postoperative pain score (p=0.542) and healing of the tonsillar fossae on the tenth day of the surgery (p=0.152). Duration of the surgical procedure was significantly shorter in the CD group (p=0.001).

Conclusion: Thermal welding technique was found to be effective for tonsillectomy than CD in terms of intraoperative hemostasis.

Turkish

Amaç: Çocuk tonsillektomisinde thermal welding tekniği (TWT) ile soğuk diseksiyon tekniğini (SDT) karşılaştırmak.

Hastalar ve Yöntemler: Kronik tonsillit ve/veya üst solunum yolu tıkanıklığı olan 50 çocuk TWT veya SDT grupları için ardışık olarak ayrıldı. Yaş, cinsiyet, ameliyat süresi, ameliyat esnasındaki hemostaz yöntemi, ameliyat sonrası erken dönemdeki ağrı, normal yemeğe geçiş süresi ve ameliyattan sonraki 10. günde tonsillar fossanın iyileşme durumu değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat esnasındaki hemostaz bakımından TWT SDT'ye göre önemli oranda daha iyiydi (p=0.0001). Ortalama normal yemeğe geçiş süresi SDT grubuna göre TWT grubunda daha iyiydi (p=0.015). Ancak bu fark klinik olarak anlamlı değildi. Ameliyat sonrası erken dönemdeki ağrı (p=0.542) ve ameliyatın onuncu gününde tonsillar fossanın iyileşmesi (p=0.152) bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Cerrahi girişimin süresi SDT grubunda önemli oranda daha kısaydı (p=0.001).

Sonuç: Ameliyat esnasındaki hemostaz bakımından TWT'nin SDT'ye göre tonsillektomide daha etkili olduğu saptandı.

Keywords : Children; tonsillectomy; treatment

Viewed : 1226
Downloaded : 318