ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Effects Of Darbepoetin Alpha on Brain Tissue Oxidative Stress in Experimental Ethanol Administration
PINAR SEYMEN 1, Erman Aytaç 2, FERAY BÖLÜKBAŞI 3, FATİH DEMİR 4, HABİBE GENÇ 5, HAFİZE UZUN 5, TUNCAY ALTUĞ 6, HAKKI OKTAY SEYMEN 4
1Department of Nephrology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul
2Departments of General Surgery, Cerrahpaşa Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul
3Departments of Neurology, Cerrahpaşa Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul
4Departments of Physiology, Cerrahpaşa Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul
5Departments of Biochemistry, Cerrahpaşa Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul
6Department of Medical Biology and Genetics, Medical Faculty of İstanbul Bilim University, all in İstanbul
Pages : 95-99

Abstract

Objectives: The hyperglycosylated erythropoietin analogue darbepoetin alpha (α) has longer half-life and higher in vivo activity. There is no data about the effects of darbepoetin-α on ethanol-induced oxidative stress. In this study, we investigated the effects of darbepoetin-α on brain tissue oxidant/antioxidant status and nitric oxide levels in experimental ethanol administration.

Patients and Methods: Forty-four adult male Wistar albino rats were randomly divided into groups: salinetreated group (S) (n=10), saline and darbepoetintreated group (D) (10 μg/kg) (n=10), experimental ethanol-administered [2.5 g/kg (2.6 ml/kg) twice at 2-hr intervals] group (E) (n=12), ethanol-administered and darbepoetin-treated group (ED) (n=12).

Results: Malondialdehyde (MDA) levels of ED group were significantly lower than E group (p<0.05). Glutathione (GSH) levels of ED group were significantly higher than E group (p<0.001). NO levels of ED group were significantly lower than E group (p<0.001).

Conclusion: We have observed that darbepoetin-α decreases oxidants and increases antioxidants against ethanol-induced oxidative stress. Darbepoetin-α is protective in ethanol-induced organism via its antioxidant activity.

Turkish

Amaç: Eritropoetin analoğu darbepoetin alfa, yarı ömrü uzun ve in vivo yüksek aktiviteye sahip bir moleküldür. Alkolün etkili olduğu organizmada darbepoetinin etkisi henüz ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, deneysel etanol uygulamasında darbepoetin alfanın beyin dokusu oksidan/antioksidan denge ve nitrik oksit seviyesi üzerine etkilerini araştırdık.

Hastalar ve Yöntemler: Kırk dört erişkin erkek Wistar Albino sıçan raslantısal olarak gruplara ayrıldı: %0.9 NaCl uygulanan grup (S) (n=10), %0.9 NaCl ve darbepoetin verilen grup (D) (10 μg /kg) (n=10), deneysel etanol uygulaması yapılan [2.5 g/kg (2.6 ml/kg) 2-saatlik aralıklar ile iki defa] grup (E) (n=12), etanol uygulanan ve darbepoetin verilen grup (ED) (n=12).

Bulgular: ED grubu malondialdehit (MDA) değerleri E grubundan anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). ED grubu glutatyon (GSH) değeri E grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). ED grubu NO değerleri E grubundan anlamlı olarak düşüktü (p<0.001).

Sonuç: Deneysel etanol uygulaması modelinde darbepoetin alfanın oksidanları düşürdüğünü, antioksidanları ise artırdığını gözlemledik. Darbepoetin alfa antioksidan aktivitesi ile alkol uygulanan organizmada koruyucu etkilere sahiptir.

Keywords : Darbepoetin alpha; oxidative stress; NO; lipid peroxidation

Viewed : 1981
Downloaded : 454