ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Nefrotik Sendromun Ultrastrüktürel Özellikleri
Gülera Hüseyinova 1, Saniye Şen 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Patoloji Anabilim Dalı
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B. D.
Pages : 29-34

Viewed : 828
Downloaded : 217