ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Edirne Merkez Asker Hastanesi
Nilüfer Gökçe 1, Esin Karlıkaya 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 143-148

Viewed : 2215
Downloaded : 670