ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Gram (-) Bakterilerde Transport Olayının Ostomatik Şok Yöntemi ile İncelenmesi
Gül Güner 1
1Edirne Tıp Fakültesi, Biokimya Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 17-23

Viewed : 448
Downloaded : 122