ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Tip 1 Diabetlilerde Fraksiyonel İdrar Testi Sonuçlarına Göre GLİKOZÜRİ - GLİSEMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
A. H. Karazeybek 1
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi EDİRNE
Pages : 35-45

Viewed : 484
Downloaded : 125