ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Edirne Merkezinde Yaşayan Anne ve Bebeklerinde Tüberküloz Enfeksiyon Prevalansı
K. Agun 1, İ. Sungur 2, M. Sakaroğlu 3, S. Karasağlihoğlu 4, T. Yılmaz 1, Z. Medeni 5
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hatalıkları ve Tübekülos Anabilim Dalı Öğretim Üyesi EDİRNE
2SSYB Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi EDİRNE
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hatalıkları ve Tübekülos Anabilim Dalı Araşt. Görevlisi EDİRNE
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araşt. Görevlisi EDİRNE
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi EDİRNE
Pages : 83-90

Viewed : 384
Downloaded : 117