ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

M. m. Pectorales Aganezisi Olgusu
G. Özbay 1, R. Mesut 2, G. Önal 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı Öğretim Üyesi EDİRNE
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi EDİRNE
Pages : 116-121

Viewed : 384
Downloaded : 140