ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Klinikte ve Evde Rehabilite Edilen Hemiplejiklerin Hodkinson Mental Test ve Rivermead Mobilite İndeks Testine Göre Değerlendirilmesi
Ferda Özdemir 1, Emine Aytiş 1, Siranuş Kokıno 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2Profesör Doktor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehab. ABD
Pages : 21-27
Viewed : 2796
Downloaded : 853