ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Serebrovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesinde Kullanılan Nükleer Tıp Metodları
Fatma Erdoğan Mengeş 1, Nurgül Aygın 1, Ali Sarıkaya 2, T. Fikret Çermik 3, M. Sarper Erdoğan 4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, EDİRNE
2Departments of Nuclear Medicine, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, EDİRNE
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, EDİRNE
Pages : 53-56
Viewed : 2669
Downloaded : 950