ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Künt Karın Travmalarında Periton Lavajının Tanısal Değeri
İrfan Coşkun 1, Zeki Hoşcoşkun 2, Bilge Göker 3, Mehmet E. İrfanoğlu 4, Ali Uzunköy 5
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne
2Department of General Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne
3Doç. Dr. Trakya Üni. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
4Prof. Dr. Trakya Üni. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi EDİRNE
Pages : 187-192
Viewed : 797
Downloaded : 285