ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Rapid Resolution of the Neurogenic Pulmonary Edema after Evacuation of the Cerebellar Hematoma: Case Report
Salih Gülşen 1, Esra Meltem Kayahan Ulu 2, Nur Altınörs 3
1Department of Neurosurgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Departments of Radiology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara
3Departments of Brain Surgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara
Pages : 342-345

Abstract

Neurogenic pulmonary edema is a well-known entity that may be seen after head trauma or any pathology leading to increase intracranial pressure. Any pressure effect on the solitary nucleus or hypothalamus or medulla oblongata may cause excessive sympathetic discharge and leads to changing of the pulmonary vascular pressure causing transcapillary fluid leak and resulting in pulmonary edema. However, in some cases no pathology is observed at the hypothalamus, medulla or the solitary nucleus, so the exact mechanism leading to neurogenic pulmonary edema could not be explained as yet. We presented this case to emphasize the importance of the evaluation of the respiratory function in patients with hemorrhage at the cerebellopontine angle due to arteriovenous malformation.

Turkish

Nörojenik akciğer ödemi kafa içi basınç artışı yapabilecek herhangi bir patoloji sonrası görülebilir. Medulla oblongata, soliter nükleus veya hipotalamusu direkt olarak etkileyen lezyonlar veya bu bölgelerde basınç artışı yapan patolojiler normalin üzerinde sempatik boşalmaya neden olur, pulmoner vasküler basınç artar; artmış pulmoner vasküler basınç pulmoner kapiller yataktan sıvı kaçışına neden olur ve pulmoner ödem meydana gelir. Bazı nörojenik pulmoner ödem olgularında ise yukarda sayılan anatomik oluşumlardan hiçbirinde patoloji görülmez, bu nedenle nörojenik pulmoner ödeme yol açan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Serebellopontin köşe hematomu olan hastalar solunum fonksiyonları açısından yakından takip edilerek, gelişebilecek nörojenik pulmoner ödem açısından dikkatli olunmalıdır.

Keywords : Cerebellar hematoma; neurogenic pulmonary edema; sympathetic discharge
Viewed : 2939
Downloaded : 783