ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Jinekolijde Kist Hidatid
Füsun Varol 1, Turgut Yardım 1, Filiz Özyılmaz 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı EDİRNE
2Department of Pathology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey
Pages : 347-350
Viewed : 878
Downloaded : 181