ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Futbolcularda Alt Ekstremite ROM Değerleri
Metin Çakıroğlu 1, İlhan Toksöz 2, Bülent Sabri Cıgalı 3, Enis Uluçam 3
1Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Edirne
2T. Ü. Eğitim Fakültesi, Beden Eğ. ve Spor Bölümü, EDİRNE
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 301-307
Viewed : 1850
Downloaded : 496