ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Dictyostelium Discoideum (AX-3)'da DNA İzolasyonu
Ömer Güzel 1
1Edirne Tıp Fakültesi, Biokimya Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Keywords :
Viewed : 240
Downloaded : 44