ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Kafa Travmalarının Teşhis, Bakım ve Tedavisindeki Gelişmeler
S. Çobanoğlu 1, N. Demircan 2, B. Uçar 3, C. Kuday 4, A.F. Soran 5
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirorji Anabilim Dalı - Edirne
2GATA-Hayardarpaşa Askeri Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
3Edirne Devlet Hastanesi Nöroşirürji Servisi - Edirne
4İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı - İstanbul
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirorji Anabilim Dalı - Edirne
Pages : 95-113
Viewed : 2224
Downloaded : 838