ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Eritrositlerde Glükoz Utilizasyonunun Radyoaktif C-14 Glocose İle İncelenmesi
Ömer N. Yiğitbaşı 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Pages : 121-134
Viewed : 1224
Downloaded : 337