ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Hypokalemic Rhabdomyolysis Induced Acute Renal Failure As a Presentation of Coeliac Disease
Funda Sarı 1, Ayşe Güneş 1, Metin Sarıkaya 1, Mustafa Eren 1, Ahmet Korkmaz 1, Ramazan Çetinkaya 1, Hasan Can 1, Nur Tukel 1
1Clinic of Nephrology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
DOI : 10.5174/tutfd.2010.04289.1
Pages : 103-105

Abstract

Erişkin çöliak hastalığı sıklıkla kronik ishal ve kilo kaybı gibi klasik semptomlar olmaksızın görülür. Biz ishale bağlı hayatı tehdit edici hipokalemi, akut böbrek yetmezliği ve akut quadripleji gelişen 31 yaşında bir kadın çöliak hastası sunmaktayız. Literatürde hipokalemik rabdomiyolizli çöliak hastaları sunulmasına karşın akut böbrek yetmezliği gelişmiş hasta bildirilmemiştir. Bu vaka hipokalemik rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği ile başvuran ilk çöliak hastasıdır. Şiddetli ishale bağlı hipokalemik rabdomiyoliz ile başvuran akut böbrek yetmezliği vakalarında anti gliadin IgA antikoru negatif olsa bile ayırıcı tanıda çöliak hastalığı da düşünülmelidir.

Keywords : Adult coeliac disease, acute renal failure, hypokalemic rhabdomyolysis
Viewed : 2802
Downloaded : 2625