ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Sayı Anomalisi ile Hacim ve Yapı Anomalisi Gösteren Böbrekler Üzerinde Anatomik Araştırmalar
H. Taşçı1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Morfoloji Kürsüsü
Pages : 217-229
Viewed : 1866
Downloaded : 536