ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Karbamazepin ve Lavproat Tedavisi Alan Çocuklarda İmmunolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Ali Boz 1, Serap Karasalihoğlu 2, Betül Acunaş 2, Betül Biner 2, Ülfet Vatansever 2
1Araş. Gör. Dr. T. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 35-39

Viewed : 2670
Downloaded : 796