ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Koroner Arterlerin Çıkış ve Dağılım Özellikleri
Ergun Erdoğan 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü
Pages : 78-88

Viewed : 1038
Downloaded : 354