ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Koroner Arterlerin Çıkış ve Dağılım Özellikleri
Ergun Erdoğan 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü
Viewed : 1070
Downloaded : 271