ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

1983-1987 Senelerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sectio Ceasarea Abdominalis Tranıperitooelis Retrospektif Değerlendirilmesi
T. Yardım 1, G. Y. Dellaloğlu 2, G. Çinko 3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Dr.) Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Edirne
Pages : 153-157

Viewed : 775
Downloaded : 226