ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Sinus Maxillaris Hacminin Deneysel ve Radyolojik Olarak Tayini ile Şekil Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Şinasi Numan 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü

Viewed : 540
Downloaded : 245