ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Öğrenciler Eğitimi Değerlendiriliyor - Tıbbi Pratiğe Giriş Dersi Teorik Saatler
Erkan Melih Şahin 1, Nezih Dağdeviren 1, Zekeriya Aktürk 1, Cahit Özer 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 267-272

Viewed : 2452
Downloaded : 685