ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Hastane Etik Kurulları
Esin Karlıkaya 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Edirne
Pages : 331-340

Viewed : 2148
Downloaded : 679