ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Esansiyel Hipertansiyonda ACE İnhibitörlerinin Glomeruler Filtrasyon Hızı, Proteinüri ve Hiperinsülinemi Üzerindeki Etkileri
Hakan Kasapoğlu 1, Armağan Tuğrul 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Pages : 41-45
Viewed : 1410
Downloaded : 371