ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bir Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistül Olgusu
Z.A. Medeni 1, H. Yener 1, A. Üğdül 1, O. Sarıoğlu 2, İ. Tatlısu 2, S. Karasalihoğlu 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Pages : 48-54
Viewed : 1914
Downloaded : 677